Wethouders in gesprek met de dorpen en wijken

Nabij Besturen is een bestuursstijl waarmee Waadhoeke zich wil onderscheiden. Deze week is de verdeling bekend geworden welke wethouder zich contactwethouder mag noemen van welke kernen. Om de daad bij het woord te voegen, worden nu zo snel mogelijk afspraken gemaakt met dorpsbelangen en wijkverenigingen om kennis te komen maken.

Gemeente Waadhoeke heeft 40 dorpen en ongeveer 10 wijken. De dorpen zijn eind vorig jaar verdeeld over de vier dorps – en wijkcoördinatoren; het ambtelijke aanspreekpunt was daarmee

bekend. Na de installatie van het college van Burgemeester en Wethouders kon ook een verdeling

van dorpen en wijken onder de vier wethouders gemaakt worden. Bij de verdeling van de dorpen en de wijken is gekeken naar een spreiding in de gemeente en spreiding in grootte van dorpen en wijken. Zo raken de wethouders, maar ook de dorps- en wijkcoördinatoren, bekend met de hele gemeente Waadhoeke en met de dynamiek van diverse dorpsgroottes.

De nieuwe gemeente Waadhoeke wil samen met de samenleving werken aan de opgaven en kansen in de samenleving. Op deze manier wil ze de korte lijnen die de kleinere voormalige gemeenten kenmerkten, behouden. Daarom willen de bestuurders en de dorps- en wijkcoördinatoren zo snel mogelijk in gesprek met de dorpen en wijken. Daarnaast staat er een grotere bijeenkomst op de planning, waarschijnlijk in juni, waarin de gemeente en de dorpen en wijken onder andere samen bekijken hoe Nabij Besturen verder vorm te geven.

 

Caroline de PeeBoukje Tol
DronrypHiske de SchiffartSt.-AnnaparochieRoland Dijkstra
MinnertsgaHiske de SchiffartTzummarum-FirdgumRoland Dijkstra
WinsumHiske de SchiffartMarsumRoland Dijkstra
BitgumHiske de SchiffartOudebildtzijlRoland Dijkstra
BitgummoleHiske de SchiffartNij AltoenaeRoland Dijkstra
RiedRoland DijkstraSchalsumHiske de Schiffart
Oosterbierum-Klooster LidlumWilma StienstraAchlumWilma Stienstra
ZweinsRoland DijkstraSkingen-SlappeterpRoland Dijkstra
IngelumHiske de SchiffartWierRoland Dijkstra
Wijken in Franeker:

Het Westen

Centrum Schalsumerplan/Arkens

Roland Dijkstra en Hiske de SchiffartWijken in Franeker: Professorenbuurt Hamburgerrak

It Stiselplak

Roland Dijkstra en Hiske de Schiffart

 

Nel HaarsmaJan Dijkstra
BerltsumWilma StienstraMenaamJannie Paauw
St.-JacobiparochieWilma StienstraSexbierum-PietersbierumJannie Paauw
TzumWilma StienstraDeinumJannie Paauw
VrouwenparochieWilma StienstraBoksumHiske de Schiffart
Dongjum-BoerWilma StienstraBlessumWilma Stienstra
HerbaijumHiske de SchiffartWesthoekWilma Stienstra
HitzumWilma StienstraSpannumHiske de Schiffart
PeinsWilma StienstraWjelsrypRoland Dijkstra
Wijken in Franeker: Alvestêdewyk

Het Oosten

Alles achter de brug

Roland Dijkstra en Hiske de SchiffartBaaiumRoland Dijkstra
RitsumasylRoland Dijkstra
Wijken in Franeker: Keatsersbuurt/ Sexbierumerplan

Witzens

It War en Keningspark

Roland Dijkstra en Hiske de Schiffart
error: Bericht Beveiligd!