Zaterdag 1 augustus de Ald-Meiers Partij in Hitzum

Op zaterdag 1 augustus a.s. organiseert de Commissie Ald-Meiers Partij van K.v. ‘De Eendracht’ i.s.m. Pieter Winsemius, alweer de 16e ‘Ald-Meiers Partij’ in Hitzum.

De Ald-Meiers Partij heeft zijn plaats inmiddels duidelijk veroverd tussen de grote wedstrijden op de KNKB-agenda. Samen met de Jong Famme Partij in Mantgum, het NK Dames van de KNKB en de Frouljus PC in Weidum behoort het tot de 4 wedstrijden die mee tellen voor de ‘De 4 Wimpels’.

Fenna Zeinstra, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken hebben deze onderscheiding inmiddels mogen ontvangen voor hun kaatsprestaties.

Voor de 1e prijswinnaars zijn er gouden horloges en de andere prijswinnaars keren eveneens met luxe horloges huiswaarts. Voor de afdeling van het winnende partuur is er de fraaie wisselprijs:

‘De Sulveren Pong’.

De aankleding van het veld en de sfeer rondom de wedstrijd dragen bij tot een onvergetelijke kaatsdag. De echtgenote van de CdK Fryslân, Mevr. Jorritsma gaat de prijzen uitreiken.

Daarbij zal ze wederom worden geassisteerd door een bekende Friese ‘Mistery Guest’.

De winnaars maken daarna per Friese aanspanning een rondrit door het dorp. Het partuur van KF Wommels (Hedwich de Boer, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia) was winnaar in 2014.

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Ald-Meiers Partij op zaterdag 1 augustus te Hitzum, officiële ontvangst 9.00 uur, optocht 9.15 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur

Loting dinsdag 28 juli, 20.00 uur in ‘Us Doarpshûs’ te Hitzum. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Betty Blanksma- Dijkstra, Oude Weg 3, Hitzum. Tel.: 0517-452726 email: amp@hitzum.com of Piet Viëtor, Ds. Dijkstraweg 9, Hitzum. Tel.: 0517-452675

Voor meer informatie, foto’s en/of een verslag van voorgaande jaren www.hitzum.com .

ald meiers