Bazaar brengt ruim € 5000.- op

De afgelopen vrijdag gehouden Bazaar in It Mienskar te Oosterbierum was gezellig, royaal en feestelijk. Drie keer een volle zaal voor verlotingen, bingo , draaiend rad en raadspelletjes. Alles voor het goede doel, herinrichting rondom de Sint Joris Tsjerke – onderdeel van de dorpsvernieuwing.

De start van deze herinrichting staat gepland voor dit najaar, maar de uitvoering lijkt naar voorjaar 2017 te worden verschoven. De Bazaar zelf verliep soepel dankzij een strakke organisatie. De prijzen van de verloting gingen de provinciegrens over, zelfs op Terschelling wordt binnenkort iemand verblijd met één van de gesponsorde prijzen – een bon van een bekende vishandel uit Franeker.

De overgebleven groente werd op zondag uitgedeeld tijdens de dankdienst voor gewas en arbeid. Foto ‘s staan op www.oosterbierum.info

bazaar-2