Goede resultaten project SpareSpace in Franeker

In april van dit jaar heeft de gemeente Franekeradeel het project SpareSpace financieel ondersteund. Doelstelling was om ondernemers tegen laagdrempelige voorwaarden te laten starten in het centrum en daarmee de leegstand tegen te gaan. SpareSpace regelt het pand, zoekt de starters en zorgt dat alle faciliteiten geregeld zijn. Vanaf 1 september hebben de drie ondernemers ieder een eigen winkel geopend in Franeker. Een resultaat waar partijen erg blij mee zijn en waar afgelopen vrijdag feestelijk bij werd stilgestaan door de deelnemers, de organisatie SpareSpace, wethouder Caroline de Pee en de binnenstadsmanager Olaf Busch.

Binnenstad aantrekkelijker
Het pilot project maakt onderdeel uit van het bredere plan om de binnenstad van Franeker aantrekkelijker te maken en daarvoor onder andere leegstand tegen te gaan. Binnenstadsmanager Olaf Busch:  “Behalve het faciliteren van andere functies voor voormalige winkelpanden (zoals wonen en werken) blijft het vinden van nieuwe ondernemers belangrijk. Een stad als Franeker moet het dan niet hebben van de grote formules die je overal (nog!) vindt, maar juist van kleinschalige bijzondere winkels en horeca. En dat is precies het soort ondernemers waar SpareSpace zich op richt.”

Wander Wonen is drie jaar terug via SpareSpace gestart aan de Sjaardemastraat 11 in Franeker. Gaandeweg is het gelukt het bedrijf te laten groeien en is Neele de Boer samen met haar nieuwe kompaan vorig jaar gestart aan het Raadhuisplein. Nele en Grietje (Wanders Wonen) hebben vervolgens een pand gekocht aan de Zilverstraat. Sippe Dijk (Escape te System) heeft een pand gekocht aan de Voorstraat (naast de chinees) waar ze haar winkel gaat openen. Nynke Seldenrijk (Selden sá) heeft met ons gekeken naar nieuwe ondernemers voor aan het Raadhuisplein. Geïnspireerd door haar twee collega’s gaat zij echter ook de stap zetten naar een eigen (huur) pand aan het Noord.

Actieve aanpak
Waar andere gemeentes worstelen met het vraagstuk van leegstand in het centrum, heeft Franekeradeel, net als Ooststellingwerf, Het Bildt en Harlingen gekozen voor een actieve aanpak. Wethouder de Pee: “Ik ben blij met de resultaten van het project. Veel steden kampen met leegstand, ook in Franeker staan veel panden leeg. Met een financiële bijdrage geven we startende ondernemers de mogelijkheid om tegen een lager huur een bedrijf te starten en tevens pakken we de leegstand aan. Een win-win situatie dus”.

De kans om samen te starten en met vallen en opstaan te groeien naar een marktconforme huur wordt als heel positief ervaren en geeft direct een nieuwe impuls aan de winkelstraat. Dat het soms toch niet lukt met de ondernemers doet daar niets aan af. Zij kunnen stoppen zonder financiële consequenties en hebben kunnen proberen hun onderneming te starten. SpareSpace is op zoek naar een volgende locatie en nieuwe ondernemers die een stap willen zetten naar een zichtbare plek in het centrum. De eerste hebben zich al aangemeld.

In totaal heeft SpareSpace nu 16 locaties geopend. Naast de locatie in Franeker is SpareSpace actief in Harlingen, St. Annaparochie, Oosterwolde en Rotterdam. Een SpareSpace in Heerenveen en Drachten is dichtbij. De ambitie is te groeien naar 20 locaties door het hele land.

 

foto Caroline de Pee via Twitter

caroline-de-pee-twitter