Bewegen…. zin of onzin!

Op dinsdag 28 maart is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland in Buurthuis Sjaerdemastate, Groot Sjaerdema, 8801 KW, Franeker. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Het thema van deze avond “Bewegen…. zin of onzin!” wordt gepresenteerd door Boukje Dijkman, Cognitieve Fitnes Trainer.

Kern van de avond is het belang van bewegen voor lijf en brein. Cognitieve Fitness is een methode waarbij beide tegelijk worden getraind, humor speelt hierbij een grote rol. Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies van lenigheid van het lichaam en scherpte van het brein .… soms weten we niet meer met welk doel we voor de kast staan, of kunnen we niet meer zonder boodschappenlijstje naar de winkel. Niet alleen zullen we praten over bewegen, maar we gaan ook samen aan de slag. Iedereen is van harte welkom om te luisteren, te kijken en mee te doen om duidelijk te krijgen wat deze methode voor ons kan beteken. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, Connexa en SWO het Bildt