Franeker in november: Van oude kaarten en sterren *foto’s*

Op vrijdag 18 november vond in Franeker een studiemiddag plaats van de Themagroep Geschiedenis van de Kartografie (zie https://www.geo-info.nl/geschiedenis-van-de-kartografie). Een dertigtal belangstellenden kwam bijeen in ‘De Stadsherberg’ alwaar hen een gevarieerd programma werd voorgeschoteld. De aanleiding voor de Themagroep om in Franeker bijeen te komen was de tentoonstelling ‘Varen op de sterren’. Die tentoonstelling is te zien in het eerder dit jaar prachtig verbouwde en uitgebreide Planetarium van Eise Eisinga. Nautische instrumenten en historische kaarten zijn een belangrijke attractie op die expositie.

Er werd de bezoekers een viertal lezingen met lichtbeelden voorgeschoteld in toenemende mate van thematische precisie. Allereerst sprak prof. dr. Hans Mol, die met zijn HISGIS-poject werkt aan digitalisering van Nederlandse historische kaarten. Dit project heeft onderdak bij de Fryske Akademy. Zie voor meer informatie http://www.hisgis.nl/. Aansluitend ging dr. Rob van Gent in op de geschiedenis van sterrenkunde. Hij liet zien hoe deze zijn weerslag had op het in kaart brengen van de hemel door de eeuwen heen. Daarbij liet hij prachtige afbeeldingen zien. Diederick Wildeman, conservator bij het scheepvaartmuseum in Amsterdam, behandelde het belang van zeekaarten voor de navigatie. En Adrie Warmenhoven ten slotte, directeur van het Planetarium zelf, maakte de bezoekers op aanstekelijke wijze enthousiast voor Eise Eisinga en zijn wonderbaarlijke en ingenieuze bouwwerk.

Aansluitend werd het Planetarium zelf bezocht, inclusief natuurlijk de ‘Varen op de sterren’-expositie. Het is moeilijk te geloven maar voor een flink aantal bezoekers was het toch de eerste keer dat zij het Planetarium bezochten. Het enthousiasme was algemeen en de positieve reacties waren talrijk. Zelfs één van de trouwe leden van onze kring, die als jongen van twaalf al in 1952 voor het eerst Eise Eisinga’s woonhuis had bezocht, was opnieuw geestdriftig en onder de indruk van wat er nu te zien is. De prettige en  professionele accommodatie plus de feestelijke borrel na afloop bij ‘De Stadstuin’ maakten dit feestje compleet. Toen de meesten vertrokken was het al stikkedonker. Op de sterren werd niet meer zo goed gelet, maar allen namen een dierbare herinnering aan Franeker mee naar huis.

Reinder Storm, Themagroep Geschiedenis van de Kartografie, r.storm@uva.nl

img_6206 img_6210 img_6216 img_6223 img_6228

error: Bericht Beveiligd!