NOODOPROEP: Sportclub Samenspel zoekt nieuw bestuur

Sportclub Samen Spel biedt al sinds jaren met begeleiding van vrijwilligers sporten aan voor mensen met een ( verstandelijke) beperking in de regio Franeker en Harlingen. Het ledenaantal van de club blijft al heel lang ongeveer hetzelfde, namelijk ruim 50 leden. Wat begon met zwemmen en wandelen, is door de jaren heen uitgebreid met voetballen, bowlen en gymnastiek.

Van de ene sport wordt meer gebruik gemaakt dan de andere, de veroudering van de deelnemers speelt hierin ook een rol. Gelukkig hebben we geregeld instroom van jonge sporters.
Zwemmen, bowlen en voetballen zijn zeer populair!

Het bestuur van Samen Spel bestaat al ruim 20 jaar uit Elzina Groendijk, voorzitter en Siemon Mier penningmeester (en de laatste 5 jaar tevens secretaris) Later kwam Harry de Wit erbij als bestuurslid. Na 20 jaar willen Elzina en Siemon stoppen met besturen van Samen Spel, ook Harry stopt ermee. Dit houdt in dat Samen Spel in 2017 geen bestuur meer heeft en daarom dreigt te worden opgeheven, wanneer zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden. Het zou ontzettend jammer zijn, wanneer er geen gehandicaptensportclub meer zal zijn in deze omgeving, het voorziet duidelijk in een behoefte.

Wie wil deze uitdaging aannemen en ervoor zorgen dat onze sporters de komende jaren lekker kunnen blijven sporten? We zoeken dus op zeer korte termijn een voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuursleden! Verder zoeken we mensen die in de wintermaanden als vrijwilliger mee willen zwemmen in het zwembad van Harlingen.

Dit is een allerlaatste poging om de sportclub te redden, zonder nieuwe mensen als vrijwilliger en bestuurslid stopt het in 2017 voor Samen Spel.

Met vriendelijke groet,

Elzina Groendijk, voorzitter 0517 395400
Siemon Mier, penningmeester en secretaris 0517 418305
Harry de Wit, bestuurslid 06 10521525

error: Bericht Beveiligd!