Geslaagde “Dag van de Veiligheid” gemeente Waadhoeke *foto’s*

Het was er gezellige druk en met name in de ochtend op ‘de Dag van de Veiligheid!’.

Zaterdag 6 april stonden op het terrein van het gemeentekantoor in Franeker veel hulpdiensten opgesteld, maar ook diverse informatie stands en foodtrucks waren aanwezig, Het was een mooie informatieve en interactieve dag over veiligheid.

Wat was er te zien?

  • De Brandweer van dichtbij, de brandweervoertuigen van de Franeker brandweer stonden opgesteld en waren te bekijken en om in te klimmen, om even het echte gevoel te krijgen? maar ook was er een interactieve activiteit, de brandweer kameleon race, leuk en leerzaam, een demonstratie van de vlam in de pan en wat je absoluut niet moet doen! Blussen met water!!
  • Een heuse crashtender van vliegbasis Leeuwarden
  • Bureau Drugszaken met een kijkje in hun keuken en over hoe je signalen van drugsproductie in je buurt kan herkennen.
  • Politie/wijkagenten, met diverse voertuigen en uitleg over wat zij doen aan bijvoorbeeld preventie van criminaliteit in de gemeente Waadhoeke.
  • Meld Misdaad Anoniem
  • Platform Veilig Ondernemen
  • En van de Gemeente Waadhoeke waren er medewerkers van Openbare Orde & Veiligheid en BOA’s, (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren).

Al met al een zeer geslaagde dag.

error: Bericht Beveiligd!