Jeugdketen geïnspecteerd op (brand)veiligheid

In opdracht van de gemeente Franekeradeel zijn de jeugdketen de afgelopen periode weer gecontroleerd op (brand)veiligheid. Samen met jongerenwerk en de gemeente zijn de vijf bij de gemeente bekende keten bezocht door een preventiebureau.
Deze controle wordt jaarlijks uitgevoerd.

Franekeradeel 

Veiligheid en Voorwaarden
De gemeente stelt voorwaarden voor het gedogen van jeugdketen.
De veiligheid in en om de keten is één van de voorwaarden die de gemeente stelt aan jongeren als ze een eigen keet of caravan willen. Een andere voorwaarde is bijvoorbeeld dat keten voor jongeren tot 16 jaar alcoholvrij moeten zijn. Een keet of caravan kan door de gemeente worden gedoogd als aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Periodiek bezoek
Politie en jongerenwerk zullen, ieder vanuit hun eigen rol, de jongerenketen regelmatig bezoeken. Op die manier kunnen jongeren met hun vragen terecht en is er toezicht op het naleven van de regels. Zo willen gemeente, politie en jongerenwerk nauw samenwerken, met als doel een veilig en geaccepteerd keten en caravanbestand.

Jeugdkeet
Voor jongeren die een keet of caravan willen, is het verstandig eerst contact op te nemen met de jongerenwerker van De Skûle, de wijkagent of de gemeente. Samen met hen kan bekeken worden of en hoe aan de voorwaarden die de gemeente stelt voldaan kan worden. De regels zijn te vinden onder het kopje ‘jeugd’ op de homepage van deze site.