Nieuwe bevoorradingstijden Dijkstraat

De bevoorradingstijden voor de Dijkstraat in Franeker zijn verruimd. Tot voor kort was bevoorrading in de Dijkstraat alleen mogelijk tussen 08.00-10.00 uur. Op initiatief van Provincie Fryslân hebben negen gemeenten en het Platform Stedelijke Distributie afgesproken de bevoorradingstijden onderling beter op elkaar af te stemmen. Door de verruiming van de tijden is bevoorrading nu mogelijk op werkdagen van 08.00-12.00 uur en van 18.00 –21.00 uur (met uitzondering van koopavonden). Op zaterdag kan er bevoorraad worden tussen 08.00-10.00 uur.

Uniforme bevoorradingstijden voor heel Friesland dragen bij aan flexibelere routeschema’s, waardoor de druk op de regionale en lokale infrastructuur wordt gespreid. Als één gemeente zeer krappe bevoorradingstijden heeft, wordt de planning op die stad afgestemd met als consequentie dat de bevoorrading via diezelfde routes plaatsvindt. (colonnevorming toeleveringsverkeer)

De verruiming van de bevoorradingstijden zijn vastgesteld en vastgelegd in het verkeersbesluit. Dit besluit heeft 6 weken ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar is geen gebruik gemaakt.

Met het bestuur van de Dijkstraatvereniging is afgesproken dat de bedrijven die bevoorraad worden zelf hun toeleveringsbedrijven informeren. De gemeente zet in op duidelijke handhaving van de nieuw vastgestelde bevoorradingstijden.

error: Bericht Beveiligd!