Monumentale molen Fatum bij Tzum weer inzetbaar

Monumentale molen Fatum bij Tzum weer inzetbaar *foto’s*

Stichting tot behoud van Monumenten in de Gemeente Waadhoeke: 

Monumentale molen Fatum bij Tzum weer inzetbaar

De poldermolen Fatum bij Tzum maalt weer. Door de slechte staat van de schroefbak en de schroef (vijzel) kon de molen bij Tzum lange tijd de polder niet meer bemalen. Daarom heeft eigenaar van molen Fatum – de Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Waadhoeke – De Molenmakers in Tzummarum opdracht gegeven de molen te restaureren. Nu de schroefbak is vervangen en de schroef een stuk verlengd, is ook de waterhuishouding rond de molen aangepast. Hierdoor kan de molen weer worden ingezet als hulpbemaling van de polder. De restauratiekosten bedragen circa 80.000 euro. Waterschap ‘Wetterskip Fryslân’ en de provincie Fryslân hebben hiervoor een financiële bijdrage gegeven.

Molenaars gezocht

Momenteel heeft de stichting vier molens in Waadhoeke in eigendom. Om de molens goed tot hun recht te laten komen moeten ze natuurlijk regelmatig draaien en malen. De stichting is op zoek naar molenaars die de molens draaiende willen houden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de Stichting tot behoud van Monumenten Waadhoeke, Gerard van Dijk, tel. 06 12929006. Bent u nog geen molenaar, maar hebt u wel belangstelling, dan kunt u zo mogelijk op kosten van de Stichting een opleiding volgen bij het Gild Fryske Mounders.

Molen Fatum, verlengde schroef
Molen Fatum, herplaatste schroef