Ontspanningsweekend voor mantelzorgers in Twente

mantelzorgFraneker – Ook dit jaar organiseert de Werkgroep Respijtweekend Friesland weer een ontspanningsweekend voor mantelzorgers uit de provincie. Alweer voor de 6e keer! De dagelijkse zorg voor een zieke partner, kind of ander familielid kan een zware taak zijn. Vaak blijft voor de mantelzorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ontspanning, sociale contacten of vakantie, terwijl het juist bij langdurige mantelzorg belangrijk is om af en toe de zorg los te kunnen laten. Afstand nemen, nieuwe energie opdoen, even tijd voor jezelf nemen!

Om aan deze behoefte tegemoet te komen organiseert de Werkgroep i.s.m. de Steunpunten Mantelzorg in Friesland een ontspanningsweekend voor mantelzorgers. Voor dit jaar hebben we het Hotel Dinkeloord in Beuningen (Twente) gereserveerd. Het zal plaatsvinden van  vrijdag 13 tot en met zondag 15 september 2013. Bij veel aanmeldingen zal er mogelijk nog een tweede weekend zijn van vrijdag 4 tot en met zondag  6 oktober. 

Het weekend staat onder leiding van deskundige begeleiders. Mantelzorgers krijgen een wisselend programma aangeboden met ontspanning, momenten van ontmoeting en nog veel meer.
Het weekend wordt gesubsidieerd door de gemeente Franekeradeel. Mantelzorgers uit deze gemeente kunnen zich aanmelden voor het weekend.

Neem voor meer informatie, aanmelding en/of hulp bij de organisatie van vervangende zorg e.d. contact op met uw Steunpunt. Voor mantelzorgers uit Franekeradeel is dit De Skûle Welzijn, steunpunt mantelzorg, contactpersoon is Ignatia Veltman,  telefoonnummer is 0517-393750 en mailadres is i.veltman@deskule.nl.

error: Bericht Beveiligd!