Op de Doe-Avond van AMS sta jij centraal!

In november en januari kwamen honderden basisschoolleerlingen naar AMS om kennis te maken met de school, vakken en medewerkers.

Tijdens de open dag op 3 februari gingen alle lokaal deuren open en was er voor groep 8’ers en hun ouder(s)/verzorger(s) opnieuw gelegenheid om kennis te maken met AMS. Vaak kwam de vraag van groep 8’ers en hun ouders of er ook gelegenheid was om samen lessen te mogen volgen. Puur voor ouders om het hedendaagse onderwijs te ervaren.
Op 22 februari organiseert AMS een Doe-Avond voor leerlingen en hun ouders! Tijdens twee of drie proeflessen ervaar je het onderwijs zoals dat op AMS wordt gegeven. Naast de reguliere vakken zoals Mens en Maatschappij, Nederlands en Wiskunde, maak je kennis met het unieke talentstromen-aanbod van AMS.
Het is zelfs mogelijk om bij opgave een voorkeur voor een vak of talent stroom aan te geven.  Ook worden er technieklessen aangeboden zoals die binnen LTS 2.0 worden gegeven. Opgave voor de Doe-Avond kan via www.annamaria.nl