Sinterklaas Speelgoedactie gaat voor hoogste aantal kinderen ooit!

De Sinterklaas Speelgoedactie (een team bestaande uit een groot aantal vrijwilligers) zet zich jaarlijks in voor kinderen, in de regio Harlingen, Franeker en Bolsward waarvan de ouders afhankelijk zijn geworden van de gezamenlijk voedselbank. Dit jaar ‘viert’ het team haar eerste lustrum.  Maar van vieren is uiteraard geen sprake omdat de actie zelf geen aanleiding tot vieren is en dit jaar ook nog eens het aantal kinderen hoger is dan alle voorgaande jaren. En dat raakt de vrijwilligers enorm! “En toch zetten wij ook dit jaar de schouders er weer onder! Want die kinderen mogen toch niet het slachtoffer zijn van de situatie waarin hun ouders terecht zijn gekomen, door scheiding, werkeloosheid of andere reden?”, aldus Siemie Wolberts.

De actie houdt in dat er goed, schoon en net tweedehands speelgoed ingeleverd kan worden. Een team van vrijwilligers sorteert, repareert en maakt het schoon waar nodig. Verder proberen ze door middel van sponsorgeld en giften het verder aan te vullen met nieuw speelgoed. Als er meer geld beschikbaar is kopen de vrijwilligers er ook nog snoepgoed bij. Alles wordt daarna ingepakt en vlak voor Sinterklaasavond door de medewerkers van de voedselbank rondgebracht, zodat de privacy van de  gezinnen gewaarborgd blijft. Gedurende 4 weken zetten de vrijwilligers zich ieder jaar weer in. Dit jaar draait Bolsward voor de 2e keer met een zelfstandig team. Helaas is dat voor Harlingen wegens omstandigheden niet gelukt. Het team van Franeker is compleet en neemt in dit 5e jaar daarom de kinderen van Harlingen onder haar hoede.

Inleverdagen

Franeker & Harlingen

Het pakhuis van Sinterklaas in Franeker/Harlingen zit nog behoorlijk vol met ingeleverd tweedehands speelgoed van vorig jaar. Hier gaan de vrijwilligers eerst mee aan de slag. Coördinator voor Franeker/Harlingen is Siemie Wolberts (bereikbaar via de mail op swolberts@home.nl en/of telefonisch op: 06-10106 989).

Bolsward

In Bolsward is een inbrengpunt waar men het speelgoed af kan geven. Deze regio heeft met name behoefte aan speelgoed voor de oudere kinderen van 6 t/m 12 jaar. Op vrijdagmiddag 15 november van 15.00 uur tot 18.00 uur en zaterdagochtend 16 november van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn vrijwilligers op de Wymerts 7b aanwezig om speelgoed in ontvangst te nemen.

Coördinator voor Bolsward is: Karin Stoker (bereikbaar via de mail op spijkstra@hotmail.com en/of telefonisch op: 06-30063232).
U kunt de Sinterklaas Speelgoedactie helpen door een gift over te maken naar rek.nr. 4207780 t.n.v. S. Wolberts onder vermelding van: Sinterklaas Speelgoedactie [SSA + plaatsnaam naar keuze mag ook].  Wat u ook geeft, groot of klein, alle bedragen zijn welkom! Bedrijven, kerken e.d. die iets willen doneren (geld of goederen) kunnen contact opnemen met de coördinatoren ter plaatse.

Meer info

U kunt de Sinterklaas Speelgoedactie volgen op Facebook en Twitter of kijk voor meer info op de site van Siemie Wolberts.

P.S. De dames die vorig jaar voor ons poppekleren hebben gebreid, mogen dit per telefoon doorgeven, dan halen wij de poppen en de kleertjes bij u vandaan. Zijn er lezers die ideeën hebben om ons te helpen (bijvoorbeeld als vereniging snoepzakjes maken) ook dat horen we graag! Alle hulp is welkom. 

sinterklaas speelgoedactie