Snel internet ook op Fries platteland

Franeker – Of je nu in de stad woont of ergens op het platteland, iedereen moet kunnen beschikken over snel internet. Dat is de ambitie van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Het college wil op korte termijn een uitvoeringsplan opstellen. Het voorstel hiervoor wordt aan Provinciale Staten voorgelegd. ,,De digitale snelweg wordt zowel vanuit economisch als maatschappelijk perspectief steeds meer van levensbelang. Wij willen graag dat Friezen toegang hebben tot snel internet”; zo zegt gedeputeerde Sjoerd Galema. De provincie wil het snelle internet onder meer gebruiken om voorzieningen voor het platteland goed bereikbaar te houden en om de krimp beter tegen te gaan. Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor een investeringsscenario, waarin zij samen met gemeenten en marktpartijen invulling aan haar ambitie wil geven. Sjoerd Galema: ..Dit college wil Fryslân nieuwe energie geven. Voor ons hoort daar een goede digitale ontsluiting bij, die toekomstbestendig is en waar iedereen zijn of haar diensten over kan aanbieden. Het is goed voor de werkgelegenheid, leefbaarheid en het vestigings- en investeringsklimaat.” Marktpartijen maken nu vaak alleen snel internet beschikbaar in steden en op bedrijventerreinen. Op het platteland gebeurt dit veel minder. De provincie Fryslân wil onderzoeken hoe marktpartijen verleid kunnen worden om ook deze onrendabele regio’s van snel internet te voorzien.

error: Bericht Beveiligd!