Stationsbrug tot zondag volledig gestremd!

Franeker – Tijdens een geplande technische inspectie van de Stationsbrug te Franeker is gebleken dat de brug een spoedreparatie vereist. Er is een scheur in de lasnaad van de constructie gevonden. De provincie gaat de lasnaad direct herstellen. Dat betekent dat de brug vanaf 16 december tot en met zaterdag 18 december volledig is gestremd voor het wegverkeer. Voor voetgangers en fietsers is een pontje beschikbaar. Het pontje vaart tussen 6.00 en 24.00 uur. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de nabijgelegen Frisiabrêge. De omleidingroute is ter plaatse met gele borden aangegeven. Het werk levert geen hinder op voor de scheepvaart.

De Stationsbrug is een ophaalbrug uit 1950 over het Van Harinxmakanaal. Gezien de leeftijd en het intensief gebruik van de brug overlegt de provincie met de gemeente over verdere noodzakelijke aanpassingen. Zo wordt op verzoek van de provincie door de wegbeheerder (gemeente) een verbod ingesteld op de brug voor voertuigen met een gewicht zwaarder dan 40 ton.

De werkzaamheden
De provincie heeft tijdens een technische inspectie belangrijke lasnaden gecontroleerd, die gevoelig zijn voor scheurvorming. Daaruit blijkt dat één lasnaad daadwerkelijk scheurtjes vertoont. De reparatie houdt in dat er een extra plaat over de gescheurde lasnaad gezet wordt. De voorbereiding, het constructief lassen (de brug staat in verticale positie) en de afronding duren tot en met zaterdag 18 december. De stremming kan zoveel langer of korter duren als noodzakelijk is voor het werk.

error: Bericht Beveiligd!