Als recht en politiek botsen – college Bert Marseille

Politiek en recht kunnen op allerlei manieren met elkaar botsen. Een gerechtelijke uitspraak kan bijvoorbeeld gevolgen voor overheidsbeleid hebben. Anderzijds gaat de overheid over de financiering van de rechtspraak en […]

Is Steven de Jong een echte Friese regisseur?

Simmerjûncolleges in Franeker, academische tijden herleven! Op woensdag 8 augustus komt Steven de Jong naar Franeker om door Geart de Vries (directeur Historisch Centrum Leeuwarden) en het publiek aan de […]

Academische tijden herleven! Simmerjûncolleges in Franeker

Simmerjûncolleges in Franeker, Academische tijden herleven! Vanaf 11 juli zijn er zeven weken lang Simmerjûncolleges die gehouden worden in de Botniastins. Iedereen is welkom! Dat kunnen inwoners van Noordwest-Fryslân zijn, maar […]

Academie terug in Franeker! *foto’s*

Na afwezigheid van tweehonderd jaar wordt de Franeker Academie nieuw leven ingeblazen. Op 5 oktober werd in de Botniastins een intentieverklaring getekend door alle betrokken partijen: de Gemeente Frankeradeel, de Campus […]

error: Bericht Beveiligd!