Vrienden van Franeker waken over toekomst binnenstad

‘Smalle steegjes die uitkomen op groene pleintjes, onverwachte doorkijkjes, verborgen tuinen en gebouwen’, dat zijn enkele van de unieke kenmerken van de historische binnenstad van Franeker. Deze en ook andere waarden staan omschreven in de ontwerp-structuurvisie 2015-2025 van de gemeente.

Onlangs heeft de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker haar visie daarop aan de gemeente aangeboden. De Vereniging heeft in principe positief gereageerd, ook over de waardering die er is voor het behoud van het historische en groene karakter van de binnenstad, aldus Haijo Haitsma voorzitter van de Vereniging.
Er is echter wel een aantal kanttekeningen geplaatst.

Zo dreigt een van de smalle steegjes, de Schoolsteeg, opgeofferd te worden om de looproute van parkeerplaats Bloemketerp naar de binnenstad te verbreden. Dit zou een aanslag betekenen op een van de oorspronkelijke steegjes en doorkijkjes naar het Martiniplantsoen.
Een ander punt is de opwaardering van de bolwerken.

Het ontbreken van enig groen rond de parkeerplaats Bloemketerp houdt weliswaar het zicht op het bolwerk vrij, maar in omgekeerde richting is het uitzicht op al het ‘blik’ aan de Leeuwarderweg velen een doorn in het oog. De Vrienden pleiten dan ook voor maatregelen om de parkeerplaats met groen te maskeren.

De Vrienden hebben ook hun twijfels bij een mogelijke, nieuwe parkeerplaats aan de Harlingerweg. Het gebied ter hoogte van de rotonde is voor bezoekers te ver van de binnenstad gelegen en een situering dichterbij, ter hoogte van het stadspark, zou de omgeving aanzienlijk aantasten.
Een andere kwestie is die van gemeentelijke monumenten. De binnenstad telt talrijke 16de-18de-eeuwse gebouwen, de zogenaamde rijksmonumenten. Helaas is er in de structuurvisie geen enkele bepaling opgenomen voor gemeentelijke, eveneens beeldbepalende panden – zoals de Kleijenburgschool uit 1940 – die nu niet beschermd zijn.

De Vrienden dringen erop aan niet slechts een beschermende regeling te overwegen, maar deze panden daadwerkelijk wettelijk te beschermen. Ook willen de Vrienden dat de gemeente initiatieven neemt tot het aanwijzen en beschermen van monumentale bomen in de stad.

De in 1989 opgericht Vereniging Vrienden van de stad Franeker, telt ruim 300 leden en streeft naar behoud van het historische karakter van de binnenstad en is ook voor een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners, toeristen en winkelend publiek.

Daarom zijn naast voorgaande kanttekeningen ook nog wat aanbevelingen gedaan, zoals voor de herinrichting van de binnenstad: de bestrating (geen gladde stoepranden), groenvoorziening (passende boomsoorten), verlichting (historisch verantwoorde lantaarns met warm licht) en het straatmeubilair. De visie van de Vrienden van Franeker kunt u nalezen op www.vriendenfraneker.nl.

Foto2 H Haitsma