Welkom bij excursie weidevogelbeheer Tzum

Iedereen die nieuwsgierig is naar weidevogels en weidevogelbeheer kan zaterdag 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur in Tzum terecht. Op de biologische boerderij van Bert Vollema, tussen de meer dan tweeduizend jaar oude terpen van Tolsum en Laakwerd, kunnen mensen zelf zien en horen hoe hij op zijn land de omstandigheden voor weidevogels verbetert. Ook wordt duidelijk welke effecten dat heeft voor grutto, tureluur, kievit en scholekster.

Behalve Bert Vollema voert Gerard van Asselt het woord. Gerard is mozaïekregisseur voor het gebied van ‘ANV De Greidhoeke’ en legt zijn focus vooral op de praktische kant van het Agrarisch Natuurbeheer.
Deelnemers aan de excursie maken ook een rondje door het land maken om te zien hoe het beheer er in het echt uitziet.
Om 14.00 uur staat voor belangstellenden de koffie en thee klaar op de Slachtedijk 1 in Tzum. De excursie wordt georganiseerd door FNP Waadhoeke.
Aanmelden kan via: fnpwaadhoeke@gmail.com

error: Bericht Beveiligd!