Welkom op de Mantelzorgdag Noordwest Friesland

Speciaal voor de mantelzorgers uit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen en Menameradiel wordt er op woensdag 8 april van 14.00 tot 17.00 uur een regionale mantelzorgdag georganiseerd.

Het thema voor deze dag is: “Verbinden”

Met de start van dit jaar hebben er drie transities binnen het sociale domein plaats gevonden. De WMO is uitgebreid, de Participatiewet is van kracht en we hebben een Jeugdwet gekregen. Iedere gemeente heeft een gebiedsteam of wijkteam, waar we als burger met onze vragen terecht kunnen. Van de mantelzorger wordt verwacht dat ze meer gebruik gaan maken van hun eigen netwerk en zelf de regie nemen.

Op de Regionale Mantelzorgdag kunt u zich via informatiestands en workshops laten informeren over praktische zaken zoals : het mantelzorgbeleid van uw gemeente, erfenis en nalatenschap en hoe u als mantelzorger vitaal kunt blijven. Daarnaast is er een muzikale omlijsting en kunt u met elkaar in gesprek gaan.

Kortom, de mantelzorgdag is een prima plek om informatie te halen, elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. Kom naar de regionale mantelzorgdag, informatief maar ook beregezellig!

Inloop 13.30 uur met koffie en thee en om 17.00 uur wordt de middag afgesloten.
Locatie: MFC Ons Huis
Beuckelaerstraat 2
9076 DA St. Annaparochie

Opgave is mogelijk tot 1 april

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman
De Skûle Welzijn in Franeker 0517-393750 mail: i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!