Wethouder Marja van der Meer opent deelstation Marsum e.o.

“Geef als je kunt – Neem als je nodig hebt”

Dat is de slogan van het nieuwe deelstation in Marsum. Deze werd op zondag 9 juni jongstleden, tijdens de zomermarkt van Floralia bij tuincentrum de Leeuw, officieel geopend. Dit werd gedaan door wethouder Marja van der Meer van de gemeente Waadhoeke. Zij heeft tevens de eerste donatie gedaan!

Er was een oproep gedaan aan alle dorpsgenoten om ook donaties te doen in de vorm van (houdbaar) voedsel en schoonmaak- of verzorgingsproducten. Hier werd ruimschoots gehoor aan gegeven.

Een deelstation is een openbare kast en is de perfecte manier om samen met dorpsgenoten verspilling en armoede tegen te gaan.

Als je kunt geef je en dit zet je zelf in de deelkast. Als je nodig hebt mag je gewoon pakken wat je nodig hebt voor de dag zonder dat je daarvoor wat terug moet leggen.

Deelstations Waadhoeke, Harlingen e.o. is onderdeel van het Burger Collectief Armoedebestrijding. Het deelstation in Marsum is alweer het 18e station wat geopend is binnen dit project. Elk deelstation heeft een eigen Facebookpagina waar je meer informatie kan vinden.

De doelen van een deelstation zijn passend bij de Global Goals:
1. Het tegengaan van armoede
2. Het tegengaan van honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Ongelijkheid verminderen
5. Duurzaamheid bevorderen
6. Verantwoorde consumptie
7. Partnerschap verbeteren
8. Omzien naar elkaar

Na afloop van de markt ging het deelstation van Marsum e.o. naar zijn vaste plek op het pleintje achter de consistorie; Buorren 18 te Marsum.