Eerste kavels Waddenglas verkocht

Sexbierum – De eerste kavels van Waddenglas ten zuiden van Sexbierum zijn verkocht. Het bestemmingsplan voor de eerste fase van het glastuinbouwproject trad enkele weken geleden in werking. De eerste verkoop volgde daarop snel. AC Hartman BV koopt de eerste 6 hectare grond aan de noordwest kant van het glastuinbouwgebied. Deze zomer realiseert Hartman BV al de bouw van 3 hectare aan kassen. De overige hectares van de aangekochte grond worden ingezet als een mooie groene bufferzone. Waddenglas heeft nog ongeveer 50 hectare uit te geven grond. Hierop kan in de komende jaren ongeveer 37 hectare aan kassen worden gebouwd. Dit uitbreidingsgebied is al ingebed in natuurzones van riet en waterberging. In een latere fase worden in deze zones recreatieve voorzieningen aangebracht.

Het glastuinbouwproject heeft een breed maatschappelijk draagvlak. Het levert werkgelegenheid op en duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

error: Bericht Beveiligd!