Groeiend aantal woninginbraken aangepakt

Fryslân – De politie start met een regionaal inbrakenteam om zo de strijd aan te gaan met het groeiend aantal woninginbraken in Fryslân. Het team bestaat uit vijftien medewerkers en gaat zich specifiek bezighouden met de opsporing van woninginbrekers.

Stijging woninginbraken

De laatste maanden is een sterke stijging te zien van het aantal woninginbraken in Fryslân. In de eerste drie maanden van 2011 werd bijna 500 keer aangifte gedaan van een woninginbraak. In dezelfde periode in 2010 werd de helft minder ingebroken. Reden voor de Friese politie om een inbrakenteam op te richten dat zich specifiek bezig gaat houden met het opsporen van woninginbrekers. Zo’n team was al actief in Leeuwarden, maar vanaf maandag 18 april wordt dit team uitgebreid naar vijftien medewerkers en gaat het werken voor de gehele provincie.

Gelegenheid maakt de dief

De politie zet alles op alles om het aantal woninginbraken in Fryslân te verminderen. Maar ook de inwoners van Fryslân kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van het aantal woninginbraken. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis verlaat. Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en ipads in het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief. Op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen leest u alles over hoe u uw woning veiliger kunt maken.

Bel 1-1-2 bij verdachte situaties

Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan is een misverstand. U moet het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van een misdrijf of verdachte situaties ziet in uw woon- of werkomgeving. Dus als u ziet dat iemand inbreekt of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie snel in actie komen! De centralist van de Meldkamer Fryslân kan tevens een Burgernetactie starten, zodat agenten samen met deelnemers van Burgernet kunnen uitkijken naar inbrekers.

Woninginbraken op twitter

Het woninginbrakenteam is ook actief op twitter. Het team plaatst op@inbrakenteam tweets over haar werkzaamheden. Zo krijgt u dus inzicht in wat de politie Fryslân doet om het aantal woninginbraken terug te dringen. Via @inbrakenteam krijgt u ook preventieadvies. Tevens geeft het aan waar is ingebroken, wat buit is gemaakt en wat de werkwijze is geweest. Ook worden eventuele signalementen van inbrekers genoemd, zodat u ook een bijdrage kunt leveren aan het oplossen van woninginbraken.

 

error: Bericht Beveiligd!