Webinar voor mantelzorgers maandag avond

Heb je vanavond een uurtje tijd? Mooi! Meld je dan nog snel aan voor het webinar ‘Mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen’ van De Skûle Welzijn! In een uur tijd leer je alles […]

Gezellige Dag van de Mantelzorg

Afgelopen vrijdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg in Keningstate te Franeker. De belangstelling was groot waardoor er een wachtlijst ontstond. Om iedereen in de gelegenheid te stellen […]

4 juli 2017: mantelzorgcafé PLUS

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op 4 juli het laatste Mantelzorgcafé PLUS van dit seizoen. Voor deze gelegenheid hebben wij een bijzondere gast uitgenodigd: muzikant en ervaringsdeskundige Sjoerd Steegstra. Dit […]

8 februari 2017: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag  8 februari het Mantelzorgcafé, met als thema: “Vraag het de diëtist”. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer […]

Een ontspannen weekendje weg voor mantelzorgers

Vanaf 2015 is de landelijke regeling van het mantelzorgcompliment vervallen en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Er worden verschillende activiteiten en vormen

Geslaagde Dag van de Mantelzorg!

Afgelopen dinsdag 10 november was het de Dag van de Mantelzorg, met als thema Laat je zien! Deze dag is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het werk van […]

9 september: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag 9 september het Mantelzorgcafé, met als thema: De zomer voorbij. Dit mantelzorgcafé is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele

Thema  “VERBINDEN” met  de Regionale Mantelzorgdag.

Op woensdag  8 april hebben de mantelzorgers uit Noordwest Friesland in St. Annaparochie de Regionale  Mantelzorgdag gevierd. Het thema voor deze dag was “Verbinden.”  Een initiatief van de steunpunten mantelzorg uit […]

Welkom op de Mantelzorgdag Noordwest Friesland

Speciaal voor de mantelzorgers uit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen en Menameradiel wordt er op woensdag 8 april van 14.00 tot 17.00 uur een regionale mantelzorgdag georganiseerd.

18 juni 2014: mantelzorg ochtendactiviteit

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert iedere tweede woensdag van de maand een activiteit voor mantelzorgers in de gemeente Franekeradeel. Deze maand is de activiteit een week opgeschoven en vindt het in […]

12 februari 2014: mantelzorgcafé met Kees van Boven

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag 12 februari het Mantelzorgcafé, met als thema: De huisarts en mantelzorg. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele […]

11 december: mantelzorg ochtendactiviteit

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert iedere tweede woensdag van de maand  een activiteit voor mantelzorgers in de gemeente Franekeradeel.Woensdag 11 december is er een ochtendactiviteit. Het programma bestaat uit het maken […]

Dag van de Mantelzorg Franekeradeel

Franeker – Op zondag 10 november vindt de Dag van de Mantelzorg plaats in heel Nederland. Deze dag is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het werk van mantelzorgers. […]

9 oktober 2013: mantelzorg ochtendactiviteit

Franeker – Het Steunpunt Mantelzorg organiseert iedere tweede woensdag van de maand  een activiteit voor mantelzorgers in de gemeente Franekeradeel. Woensdag 9 oktober is er een ochtendactiviteit. Het programma

error: Bericht Beveiligd!